Hvad er Akutmedicin?

Akutmedicin er det nyeste af de 39 lægespecialer i Danmark, men på verdensplan er det langt fra en ny dreng i klassen.

 

“Jack of all trades a master of none but oftentimes better than a master of one

 
 

Foreningen for yngre akutmedicinere

Foreningen for danske akutmedicinere