Sundhedsministeren vil gennemgå akutmodtagelserne – UFL

Af Anne Steenberger, as@dadl.dk og Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk
Sundhedsminister Astrid Krag lovede på Lægemødets første dag at gennemgå de 21 akutafdelinger.

”Regeringen vil tage initiativ til i et samarbejde med regionerne at se på akutmodtagelserne

 

med henblik på at lave en faglig status og få de gode eksempler frem og delt”, sagde hun i sin tale.

Dermed giver hun efter for den kritik, der har lydt fra Lægeforeningen, siden en undersøgelse for nylig dokumenterede forskellene på akutmodtagelserne bl.a. på speciallægers tilstedeværelse, og på måden de samarbejder med det øvrige sygehus.

De store forskelle har også vakt opsigt i ministeriet, selv om Astrid Krag ikke ville udtrykke det sådan, at hun ligefrem var bekymret over udviklingen.

“De første erfaringer har vist os, at de fælles akutmodtagelser etableres i forskelligt tempo og med meget forskellige organisatoriske tilgange rundt i landet”, sagde hun til Ugeskrift for Læger.

Hensigten med gennemgangen er at at udbrede best practise.

“Gennemgangen skal munde ud i en række anbefalinger, der skal sikre, at bedste praksis udbredes på de nye fælles akutmodtagelser til gavn for både patienter og personale”, sagde Astrid Krag.

Lægeforeningen tilfreds

Mads Koch Hansen, Lægeforeningens formand, er glad for meldingen:

”Det lyder godt med en status over hvor langt, vi er og et overblik over, hvad der fungerer. Min bekymring er, at det lige nu er svært at rekruttere og at organiseringen er svag mange steder”, sagde han.

Han har ikke en forventning om at det skal ende med en enkelt gylden model:

”Jeg tror vi skal finde frem til måske to-tre modeller, der ser fornuftige ud. Det er muligt at det er hensigtsmæssigt med en model for universitetssygehuse, en anden for mellemstore sygehuse og så videre. Det er nok muligt, vi kan finde nogle rollemodeller, for der i dag nogle steder, hvor der ikke er problemer med at rekruttere speciallæger.”

Regionerne utilfredse

Regionernes formand, Bent Hansen (S), synes til gengæld at det vil være at ”sætte det hele i stå for at lave en gennemgang, mens vi er i fuld gang med at bygge.”

”Alle ved, at vi arbejder efter de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen har givet. Vi har ryddet op i sygehuse og skadestuer og vi er startet på en uddannelse nu skal vi have akutmodtagelserne på plads, men nogle steder er man knap nok gået i gang og mange steder er man stadig i gang med at bygge. Og så er der altid ved sådanne store omvæltninger, nogle indgroede arbejdsrutiner, der skal gøres op med. Jeg synes det ville være bedre, at give sygehusene lidt tid til at finde formen”, sagde han.

Bent Hansen tilføjer, at han er spændt på, hvilke pejlemærker, der skal stilles op for den kommende gennemgang af akutmodtagelser.

Mads Koch er ikke i tvivl om, at parterne skal finde melodien i forbindelse med gennemgangen:
”Regionerne og lægerne har det samme mål: Akutmodtagelserne skal fungere”.

http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER?public_visningsType=15&public_modtager=5&public_nyhedsId=87912

 

 

 

Skriv et svar