Søg AstraZenecas legat: Forskning og uddannelse i akutmedicin.

AstraZenecas Forsknings- og uddannelseslegat i Akutmedicin

Legatet uddeles med det formål at støtte forskning og uddannelse i akutmedicin.

Bedømmelse
Legatmodtagerne udvælges af bestyrelsen af Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM).

Legat
Legatsummen udgør samlet kr. 40.000,-.

Ansøgning
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af formålet med forskningsprojektet eller
uddannelsesaktiviteten, herunder ansøgers hidtidige arbejde inden for området, som legatet
skal tjene til at uddybe (maks. 2 A4 sider). Ansøgningen vedlægges CV (maks. 1 A4 side) samt
en publikationsliste. Herudover vedlægges budget og oplysninger om, hvilken anden støtte der
er ansøgt. Endelig skal ansøgningen indeholde et kort resumé (ca. 150 ord), egnet til
offentliggørelse. Alle faggrupper kan ansøge.

Ansøgning skal indsendes til: Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) på mail:
kontakt@akutmedicin.org i en samlet PDF-fil. Ansøgninger fremsendes senest 1. november
2013, inden midnat.

Der skal ved tildeling af legatet fremsendes en skriftlig rapport om anvendelse af legatet og de
forskningsmæssige og uddannelsesmæssige resultater legattildeling har medført.

Uddeling af legatet
Ansøgere som tildeles en portion af AstraZenecas Forsknings- og uddannelseslegat i
Akutmedicin modtager skriftligt besked primo december 2013.

Skriv et svar