SOFAS’ nationalbestyrelse kickstarter SOFAS-København!

Har du interesse for akutmedicin og lyst til være en aktiv del af en spændende og voksende studenterorganisation så mød op til vores intromøde d.23.september kl 17.00 på Panum (lokale følger)

Der vil samtidigt være lagt op til en masse hygge med gratis kaffe og kage.

Dagsorden:
1. Velkomst og præsentation
2. Hvad er SOFAS og hvorfor akutmedicin
3. Kort oplæg fra Rebecca Østervig – forskning i akutmedicin
4. Mål og planlægning af arrangementer i København
5. Evt.

Kort om SOFAS:
SOFAS er en organisation for medicinstuderende inden for akutmedicin. Akutmedicinens brede spektrum inden for de medicinske specialer tillader SOFAS at kunne dygtiggøre, udvikle og forbedre de studerendes kompetencer indenfor stabilisering, udredning, diagnosticering og behandling af de akutte tilstande.
Som medlem af SOFAS har du mange fordele. Du deltager bl.a. gratis til alle vores foredrag og kurser.
Samtidigt kan du søge de danske og udenlandske klinikophold SOFAS udbyder til både bachelor og
kandidatstuderende.

Skriv et svar