SOFAS National Generalforsamling 2014

Kære SOFAS medlem og interesserede,

SOFAS afholder generalforsamling d. 12. April 2014 kl 14.00 i Akutforskning (CfA), Trøjborgvej 72-74, 8200 Aarhus N.

Det er nu et år siden at SOFAS gennemgik en spændende reorganisering af infra-strukturen og det er derfor nu, blandt meget andet, tid til at evaluere denne. Efter generalforsamlingen vil der være arrangeret spisning. Efterfølgende håber vi at folk bliver til en forhåbentlig lang og hyggelig aften.

Der vil være SOFAS-repræsentanter fra alle fire studiebyer. Så har du interesse for akutmedicin og har lyst til at være med hvor det sker så mød op og få en hyggelig aften i akutmedicinens tegn!

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen.
3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
4. Updates fra de fire byer (Århus, Odense, København og Aalborg)
5. Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse.
6. Fremlæggelse af budgetopfølgning for det igangværende regnskabsår til orientering.
7. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til orientering.
8. Behandling af indkomne forslag fra SOFAS’s medlemmer og bestyrelse.
1. Vedtægtsændringer
2. Lokal forretningsorden
9. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
10. Valg af formand
11. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
12. Valg af én kritiske revisorer.
13. Evt.

Ny indkomne forslag til dagsorden bedes sendes til akutmedicin@gmail.com senest d. 22. marts 2014.
Har du spørgsmål er du også velkommen til at skrive til akutmedicin@gmail.com.

Ønsker man mad skal man melde sig til via sofas@sun.au.dk med navn, universitet, semester og SOFAS-medlemsnr.
SOFAS vil forsøge at arrangere fælles transport.

De bedste hilsner

Anh-Nhi Thi Huynh
Stud.med
National formand, SOFAS
Akutmedicin@gmail.com
www.sofas.dk

Skriv et svar