SOFAS KLINIKOPHOLD SOMMER 2014

*SOFAS KLINIKOPHOLD PÅ DE DANSKE AKUTMODTAGELSER*
Som medlem af SOFAS kan du søge om klinikophold på akutmodtagelserne i Hillerød, Herning, Horsens og Odense i sommerferien 2014.
Der er ansøgningsfrist d. 1 april kl 12.00
Læs meget mere på sofas.dk om krav og retningslinier.

Skærmbillede 2014-03-15 kl. 20.33.07

Skriv et svar