SOFAS Århus holder generalforsamling d. 27. april

Kunne du tænke dig at være med i SOFAS bestyrelse?

Så kom til Århus lokal GF d. 27/4 kl 18 i loungen i mediciner huset.

Program for lokalforsamling i Aarhus:

18.00 – 18.05: Valg af dirigent og referent

18.05 – 18.10: Godkendelse af dagsorden for den lokale forsamling

18.10 – 18.25: Fremlæggelse af året der gik fra bestyrelsen

18.25 – 18.40: Valg af formand og valg af medlemmer til bestyrelsen

19.00: fælles spisning

Tilmelding skal ske inden d. 20 april

Forslag til programpunkter skal sendes til sofasaarhus@gmail.com senest 14 dage før.

sofas4