Indkaldelse til Lokal Generalforsamling i SOFAS KBH

SOFAS-København afholder lokal generalforsamling d. 19. juni kl. 17.00 på Thomas Laubs gade 20, 2100 København Ø

Har du interesse for akutmedicin og har lyst til at være med til at planlægge og arrangere akutmedicinske arrangementer så mød op til generalforsamlingen og vær med til at gøre en forskel for dine medstuderende.

Der indvælges i henhold til de, på den nationale generalforsamling, vedtagne vedtægtsændringer en formand, en næstformand, en lokal økonomiansvarlig samt 2-12 andre bestyrelsesmedlemmer. I den forbindelse er der mulighed for at opstille in absentia. Såfremt man opstiller in absentia, har man lov til at få læst en præsentation op af mødets dirigent.
For at stille op til en bestyrelsespost skal du være medlem af SOFAS.


Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning fra lokalbestyrelsen

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af kommende bestyrelse

6. Eventuelt

 

Forslag til dagsorden, der ønskes behandlet til generalforsamlingen skal indleveres til bestyrelsen senest den 29. maj på sofaskbh@gmail.com

Der vil efter generalforsamlingen være spisning. Deltagelse heri kræver tilmelding på følgende mail: sofaskbh@gmail.dk med navn og semester.

 

Skriv et svar