Traumemodtagelsen 2014

Traumemodtagelsen 2014 er et kursus til dig, der er interesseret i enten kirurgi, akutmedicin, traumatologi eller bare ønsker et par fede, action-fyldte, lærerige dage, hvor vi går ud over det, du tilbydes på studiet.

Forestil dig følgende scenarie:
Du er læge med ansvar for traumemodtagelsen og ringes op af en kollega fra SATS, som er ved en kæmpe katastrofe i nærheden. Der er mindst 30 alvorligt tilskadekommende, der i hans ord har “blod overalt, tarme som hænger ude af maven og knogler som stikker ud af benene”, og de værst tilskadekommende bliver sendt ind til dig NU. Panik!
Du har nu under 15 minutter til at forberede din modtagelse, dit hold og dig selv til at modtage en strøm af svært tilskadekommende patienter, som skal behandles hurtigt og effektivt. Hvilke standardprocedurer skal anvendes? Hvilke patienter er undtaget disse procedurer? Hvilke af patientens multiple skader skal du tage dig af først?!

Traumemodtagelsen 2014 giver dig en unik mulighed for traumatologisk simulationstræning, hvor sminkende figuranter, et bredt udvalg af traumatologisk udstyr, simulationsdukker, læger som instruktører og et réelt tidspres giver dig fornemmelsen af en traumemodtagelse og det adrenalin-kick, som driver lysten til dette fag.

Du vil fredag blive instrueret i nogle basisfærdigheder for gennemgangen af en patient, mens lørdagens hovedpunkt er traume-cases fra simulerede katastrofer, der foregår i Aarhus på dagen. Cases fra SATS’ Katastrofekursus bringes til din traumemodtagelse, hvor dine kollegaer og du skal redde patientens liv.

TID: Fredag d. 3. oktober – Lørdag d. 4. oktober, begge dage kl 8.00 -16.00 (herefter middag og fest kl 18.00-?)
PRIS: 150 kr. – kun mulighed for deltagelse begge dage
MÅLGRUPPE: Du skal have påbegyndt 7. semester
KRAV FOR TILMELDING: Medlemsskab af enten SAKS eller SOFAS. Der er 15 pladser i hver forening (=30 i alt), og vi holder jer løbende opdateret på, hvor mange pladser, der er tilbage i hver forening.
ÅBNING FOR TILMELDING: Der åbnes for sluserne d. 9. september, kl. 19. Det er først til mølle ift. modtagelse af betaling
TILMELDING, SAKS medlemmer: www.studenterkirurgi.dk . Betaling sker igennem hjemmesiden
TILMELDING, SOFAS: Du skal sende en mail til sofasaarhus@gmail.com . Betaling sker via MobilePay til 29918080 eller til konto: 7701-4912455
MEDLEMSSKAB, SOFAS: http://sofas.dk/membership-account/membership-levels/

PROGRAM (foreløbigt – ændringer kan forekomme):
Fredag
(første del fælles med SATS Katastrofekursus)
08.30-12.30: Forelæsninger i Skejby Aud. B. Der gives et indtryk af, hvad der foregår præ-hospitalt ude v. en katastrofe, og der er undervisning i basal gennemgang af en patient

(herfra ikke længere fælles med SATS Katastrofekursus)
12.45-16.00: Gruppearbejde i Simulationstræning og Traumefærdigheder

Lørdag
(første del fælles med SATS Katastrofekursus)
08.00-09.00: Brand- og eksplosionsskader (v. ortopædkirurg Rikke Thorninger)
09.00-10.00: Hypotermi (v. overlæge Benedict Kjærgaard)
(herfra ikke længere fælles med SATS – egen transport ud til SkejSim)
10.25-11.15: Undervisning v. læge Troels Bek Jensen
11.30-13.00: Modtagelse af traumepatienter fra første katastrofe
FROKOST
13.30-15.00: Modtagelse af traumepatienter fra anden katastrofe
(egen transport til DNC Auditoriet på NBG)
15.25-16.00: Fælles afslutning med SATS

Vi glæder os helt vildt til at have dig med!

Hilsen og kærlighed, SAKS Aarhus og SOFAS Aarhus

Oplev traumemodtagelsen på nærreste hånd.

Oplev traumemodtagelsen på nærreste hånd.

Skriv et svar