Indkaldelse til national generalforsamling i SOFAS 2015

Kære SOFAS-medlem

Du inviteres hermed til dette års nationale generalforsamling i SOFAS.
Tid: d. 28. Marts 2015 kl. 14
Sted: J. B. Winsløwsvej 25, 5000 Odense C, Lokale 25.108 stuen.Transport: SOFAS dækker billigste transport, og vi vil forsøge at arrangere samkørsel samt evt. overnatning.
Alle medlemmer af SOFAS, der er medicinstuderende og senest har betalt deres kontingent 7 dage før generalforsamlingen kan stemme og stille op til valg ved generalforsamlingen. Jf. foreningens vedtægter.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse der består af 4-12 personer. Formand, næstformand, sekretær og kasserer samt op til 8 øvrige medlemmer.
Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig selv med undtagelse af formanden, der vælges direkte af generalforsamlingen.
Det er muligt at stille op til en bestyrelsespost uden at være tilstede til generalforsamlingen. Dette gøres ved at give skriftlig fuldmagt til et andet medlem, eller et medlem af den nationale bestyrelse (akutmedicin@gmail.com). Desuden skal der medsendes et oplæg til eventuelt kampvalg.

Se program og dagsorden her

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen altså senest d. 7. marts 2015.

Tilmelding:
Der vil være spisning og fest efter generalforsamlingen.
Tilmelding til dette skal ske til:
akutmedicin@gmail.com
Skriv venligst ”Tilmelding GF 2015” i emnefeltet.
Pris: 50 kr. (Overføres til reg.nr: 9362 kontonummer: 0006776663 senest d. 16/3)

Drikkevarer til aftensmaden og til aftenens festivitas medbringer man selv.

Forslag til vedtægtændringer

SOFAS Budget 2014-2015

sofas3 sofas1 sofas4