FADL-vagter søges til Akutafdelingen Hillerød

Sommerhold af FADL vagter søges til Akutafdelingen Hillerød, Nordsjællands Hospital

Hillerød Akutafdeling søger et hold bestående af 20-25 engagerede FADL-vagter med start så hurtigt som muligt 1. juni til 31. august 2014

“Akutafdelingen er en fælles akutmodtagelse. Akutafdelingen udgør en stor del af hospitalets ansigt udadtil og er af stor betydning for borgernes tryghed. Et af de væsentlige fokusområder er at videreudvikle Akutafdelingen til en af landets allerbedste og vi er målrettet godt på vej med patientsikkerhed- kvalitet, patientinddragelse, den gode kommunikation, forskning- og udvikling.”

På hospitalet i Hillerød driver Akutafdelingen en døgnåben fælles akutmodtagelse med primær modtagelse af alle patienter indenfor medicin, neurologi, kirurgi og ortopædkirurgi.

Akutafdelingens vigtigste opgave er at prioritere, stabilisere og behandle akutte patienter.

Akutafdelingen i Hillerød tilbyder specialiseret undersøgelse og behandling af borgere, der er kommet alvorligt til skade eller har akut opstået alvorlig sygdom.

På hospitalet i Frederikssund og i Sundhedshuset i Helsingør driver afdelingen Akutklinikker.

Akutafdelingen sætter patienten i centrum ved at lade et unikt udbud af tværfaglighed og specialer komme til patienten – ét sted. Samarbejde mellem afdelingens egne akutlæger og specialerne sikrer en bred tilgang og korrekt opstart af det akutte patientforløb kombineret med høj specialisering og sammenhængende patientforløb med stamafdelingerne. Afdelingen er organiseret i tværfaglige teams bestående af sygeplejersker, læger og social- og sundhedsassistenter, som samarbejder i patient opdelte zoner. Teamsamarbejdet giver hurtigere afklaring af patientens tilstand, højere behandlingskvalitet og god mulighed for sparring.

Foruden læge- pleje og sekretærgruppen er der fast tilknyttet serviceassistenter, piccolo, farmaceuter, et geriatrisk team og et bioanalytikerteam, som servicerer vores patienter.

 Arbejdsopgaver:

  • Basal sygepleje, i tæt samarbejde med afdelingens sygeplejersker. Deltage i modtagelse og behandling af både medicinske, kirurgiske, neurologiske og ortopædkirurgiske patienter som f.eks. observationer, EKG-tagning, IV-anlæggelse, revurdering af vitale værdier og EWS herunder dokumentation i Kiso,og forefaldende praktiske gøremål, såsom oprydning, m.m. Grundig oplæring vil finde sted i afdelingen.

Krav:

  • Det forventes at du er fleksibel og interesseret i at arbejde med mange tværfaglige samarbejdspartnere, i et travlt arbejdsmiljø.
  • Du skal minimum kunne tage 4 vagter pr. måned.
  • Erfarne vagttagere med mange SPV og VT timer vil blive prioriteret til stillingerne.
  • Gyldigt Akkrediteringskort
  • Møder patienter og pårørende på en positiv og imødekommende måde, så patienten føler sig taget hånd om
  • Mestrer den gode kommunikation og mødet på alle niveauer

Arbejdstid:

  • Holdet skal dække to aftenvagter og 1 nattevagt alle ugens dage.

Løn:

  • SPVa – Holdløn

Ansøgningsfristen: Hurtigst muligt dog senest den 28. maj 2014 kl. 10

Søg via www.fadlvagt.dk – For vagttager – tilmelding til hold – mærket ”Hold Sommerhold Hillrød”. Ansættelsessamtaler vil finde sted på afdelingen.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Adm. Astrid R. Bruun på mail ab@fadl.dk eller 35245408

Nordsjællands Hospital er Region Hovedstadens specialiserede akuthospital til 310.000 borgere i Nordsjælland. Nordsjællands Hospital tilbyder behandling på hospitalerne i Hillerød og Frederikssund – samt i Sundhedshuset Helsingør. Hospitalet har 4.000 dedikerede ansatte, der hver dag arbejder for, at Nordsjællands Hospital er et sikkert og godt sted at være patient.

Ud fra visionen “Patienternes hospital – først og fremmest” – arbejder Nordsjællands Hospital systematisk med udvikling af sammenhængende patientforløbsprogrammer inden for de hyppigst forekommende sygdomme, og har ambitionen om at blive landets førende indenfor udvalgte forløb. Endvidere arbejder Nordsjællands Hospital med patientsikkerhed og indgår som landets førende indenfor området. Det er vores mission, at Nordsjællands Hospital sikrer høj kvalitet i alle patientforløb døgnet rundt.

Hospitalet er røgfrit.    Læs mere på http://www.nordsjaellandshospital.dk/

Skriv et svar