Generalforsamling

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
 • maj 9, 2019
  17:00 - 21:00

Generalforsamling

Dagsorden for generalforsamlingen følger foreningens vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Regnskab for det sidst afsluttede foreningsår til godkendelse
 4. Budget for indeværende år til orientering
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand
 8. Valg af den øvrige bestyrelse
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Alle opfordres til at stille op til bestyrelsen.
Alle medlemmer der har betalt deres kontingent senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse har stemmeret og er valgberettigede.

Spørgsmål til bestyrelsesarbejde kan stilles på kontakt@f-a-m.dk – forslag vedtægtsændringer kan stilles via samme mail og skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage i forvejen.

Fællesspining og socialt efter GF

Bestyrelsen vil gerne se alle interesserede FAM-medlemmer.
Tilmeld dig neden for – spisning er gratis men vi skal lige vide hvor mange der skal bestilles til 😉
Alle udenbys medlemmers transportudgifter refunderes.