Sofas Aalborg- Emergency medicine in extreme and hostile environments 9/2

Sofas Aalborg inviterer d. 9. februar til foredraget: Emergency medicine in extreme and hostile environment.

Tredie gang er lykkens gang! Chefen for felthospitalet besøger Aalborg!
Med baggrund i sin fortid som læge i Siriuspatruljen og Jægerkorpset vil Henrik Staunstrup fortælle om “Emergency medicine in extreme and hostile environments”.
Foredraget er meget levende, og der vil tilsvarende blive vist meget levende billeder.

[…]