Indkaldelse til Lokal Generalforsamling i SOFAS KBH

SOFAS-København afholder lokal generalforsamling d. 19. juni kl. 17.00 på Thomas Laubs gade 20, 2100 København Ø

Har du interesse for akutmedicin og har lyst til at være med til at planlægge og arrangere akutmedicinske arrangementer så mød op til generalforsamlingen og vær med til at gøre en forskel for dine medstuderende.

Der indvælges i henhold til de, på den nationale generalforsamling, vedtagne vedtægtsændringer en formand, en næstformand, en lokal økonomiansvarlig samt 2-12 andre bestyrelsesmedlemmer. I den forbindelse er der mulighed for at opstille in absentia. Såfremt man opstiller in absentia, har man lov til at få læst en præsentation op af mødets dirigent.
For at stille op til en bestyrelsespost skal du være medlem af SOFAS.

[…]

FADL-vagter søges til Akutafdelingen Hillerød

Sommerhold af FADL vagter søges til Akutafdelingen Hillerød, Nordsjællands Hospital

Hillerød Akutafdeling søger et hold bestående af 20-25 engagerede FADL-vagter med start så hurtigt som muligt 1. juni til 31. august 2014

“Akutafdelingen er en fælles akutmodtagelse. Akutafdelingen udgør en stor del af hospitalets ansigt udadtil og er af stor betydning for borgernes tryghed. Et af de væsentlige fokusområder er at videreudvikle Akutafdelingen til en af landets allerbedste og vi er målrettet godt på vej med patientsikkerhed- kvalitet, patientinddragelse, den gode kommunikation, forskning- og udvikling.”

[…]

National Generalforsamling afholdt 12/4/14

Lørdag d. 12. april 2014 afholdte SOFAS National generalforsamling i Århus. Her blev der vedtaget flere vedtægtsændringer, fx muligheden for at ikke-medicinstuderende kan blive SOFAS-medlemmer.

SOFAS kan derfor med glæde præsentere den nye udvidede nationale bestyrelse:
– Formand: Marie Jessen, AU
– Næstformand: Katrine Lindvig, SDU
– Kasserer: Rebecca Østervig, AU
– Sekretær: Casper Overgaard Poulsen, AU
– IT-ansvarlig: Mille Kristence Mosegaard, AAU
– Bestyrelsesmedlem: Louisa Ellschau Sparring, KU
– Bestyrelsesmedlem: Elisabeth Mills, AAU

Tillykke til den nye bestyrelse og stort tak til afgående formand Anh-Nhi for at have lagt et kæmpe arbejde i SOFAS.

Læs referat fra National Generalforsamling her

[…]