Sofas Aalborg – Akutte forgiftninger d.15/11

Hallucinogener, stimulantia, cannabinoider, heroin??

Der er mange misbrugsstoffer, men hvordan ser en stofpåvirket ud?
Hvordan behandles patienten?

Afdelingslæge Irene Mills fra KABS(Behandlingscenter for stofmisbrugere) vil komme og fortælle om sit arbejde på misbrugsklinikken og drage paraleller til hvordan akut behanling kunne foregå på en skadestue.

Virkningsmekanisme for enkelte stoffer vil også kort blive gennemgået.
[…]