Sofas Aalborg – Akutte forgiftninger d.15/11

Hallucinogener, stimulantia, cannabinoider, heroin??

Der er mange misbrugsstoffer, men hvordan ser en stofpåvirket ud?
Hvordan behandles patienten?

Afdelingslæge Irene Mills fra KABS(Behandlingscenter for stofmisbrugere) vil komme og fortælle om sit arbejde på misbrugsklinikken og drage paraleller til hvordan akut behanling kunne foregå på en skadestue.

Virkningsmekanisme for enkelte stoffer vil også kort blive gennemgået.
[…]

Søg AstraZenecas legat: Forskning og uddannelse i akutmedicin.

AstraZenecas Forsknings- og uddannelseslegat i Akutmedicin Legatet uddeles med det formål at støtte forskning og uddannelse i akutmedicin. Bedømmelse Legatmodtagerne udvælges af bestyrelsen af Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM). Legat Legatsummen udgør samlet kr. 40.000,-. Ansøgning Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af formålet med forskningsprojektet eller uddannelsesaktiviteten, herunder ansøgers hidtidige arbejde inden for området, som[…]