Generalforsamling i Aalborg afholdt

Fredag d. 7. juni 2013 afholdte SOFAS Aalborg lokal generalforsamling. Alt gik efter planen, og der blev diskuteret mange nye og spændende kurser og events til det kommende år.

Kristian og Emil fortsætter som hhv. lokal formand og lokal næstformand, mens Gustav blev valgt til den nye økonomipost. Desuden er bestyrelsen udvidet med 6 menige medlemmer.

Tillykke til den nye bestyrelse!

Klik her for at læse referat fra generalforsamlingen
[…]