Så er Akutmedicin nået til folketinget!

(Opdateret)

Nu er der stillet en lang række spørgsmål på baggrund af den netop offentliggjorte undersøgelse omkring bemanding i akutmodtagelsen til ministeren.

Se dem alle her
[…]

Berlingske: Akutafdelinger er uden speciallæger

Læs artiklen her:

http://www.b.dk/nationalt/akutafdelinger-er-uden-speciallaeger

 

“Tre fjerdedele af de ledende overlæger, som har medvirket i undersøgelsen, mener, at Danmark skal have et selvstændigt akutspeciale, og at det kan have en positiv effekt på området.”

[…]

JP: Læger retter voldsom kritik mod skadestuer

Læs artiklen via:

http://jyllands-posten.dk/indland/article5209040.ece

 

Der står bl.a.:

“En af årsagerne til de manglende specialister er blandt andet, at det har været svært for hospitalerne af fastholde speciallægerne på akutmodtagelserne.”

[…]

SOFAS I UFL: Akutmedicin: VI er klar! Er I?

Læs replikken udgivet af SOFAS her:

http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER/Artikelvisning?pUrl=/UGESKRIFT_FOR_LAEGER/TIDLIGERE_NUMRE/2013/UFL_2013_8/UFL_2013_175_8_535

 

[…]