Så er Akutmedicin nået til folketinget!

(Opdateret)

Nu er der stillet en lang række spørgsmål på baggrund af den netop offentliggjorte undersøgelse omkring bemanding i akutmodtagelsen til ministeren.

Se dem alle her
[…]

Berlingske: Akutafdelinger er uden speciallæger

Læs artiklen her:

http://www.b.dk/nationalt/akutafdelinger-er-uden-speciallaeger

 

“Tre fjerdedele af de ledende overlæger, som har medvirket i undersøgelsen, mener, at Danmark skal have et selvstændigt akutspeciale, og at det kan have en positiv effekt på området.”

[…]